عکاسی عمومی

1 / 3

آموزش ترکیب بندی در عکاسی حرفه ای

ترکیب بندی در عکاسی چیست؟ قوانین بستن یک کادر خوب را بشناسیم. یاد گرفتن قانون یک سوم و شناخت نقاط طلایی در کادر انتخابی. هنگام عکاسی پرتره، چشمان سوژه را کجای کادر قرار دهیم؟
2 / 3

آموزش ترکیب بندی در عکاسی حرفه ای

شناخت قانون مرکزیت و تقارن از قوانین مهم ترکیب بندی، در عکاسی از بناهای تاریخی و سازه های معماری بهترین کادر کدام است؟
3 / 3

آموزش ترکیب بندی در عکاسی حرفه ای

آموزش نکات کاربردی ترکیب بندی در عکاسی حرفه ای- قانون سوم: قانون کادر در کادر و ترکیب قوانین کاربردی که تا کنون یاد گرفتیم برای خلق شاهکار عکاسی
1 / 3

آموزش ترکیب بندی در عکاسی حرفه ای

در عکاسی پرتره، سوژه ی خود را کدام سمت کادر قرار دهیم و به او بگوییم به کدام جهت نگاه کند. یادگیری قانون بسیار کاربردی فضای خالی در ترکیب بندی
2 / 3

آموزش ترکیب بندی در عکاسی حرفه ای

یادگیری قانون خطوط راهنما- بخش اول- جهت ایجاد پویایی در قاب و حرکت چشم به سمت سوژه
3 / 3

آموزش ترکیب بندی در عکاسی حرفه ای

یادگیری قانون خطوط راهنما- بخش دوم- جهت ایجاد پویایی در قاب و حرکت چشم به سمت سوژه
1 / 2

آموزش در عکاسی حرفه ای و کار با دوربین دیجیتال

هنگام عکاسی پرتره کادر خود را چگونه ببندیم و محل صحیح کراپ کردن بر روی بدن انسان کجاست؟ از کدام قسمتها نباید عکس را کراپ کنیم.
2 / 2

نحوه کراپ کردن صحیح عکس

نمایش مثال تصویری برای محل درست کراپ عکس در عکاسی پرتره در مقایسه با نقاط اشتباه برای کراپ
1 / 2

معرفی ساعات طلایی عکاسی در طی روز- برای عکاسی در فضای باز- بخش اول
2 / 2

معرفی ساعات طلایی عکاسی در طی روز- برای عکاسی در فضای باز- بخش دوم
1 / 3

برای عکسهای خود کادر افقی انتخاب کنیم یا کادر عمودی؟ بخش اول
2 / 3

برای عکسهای خود کادر افقی انتخاب کنیم یا کادر عمودی؟ بخش دوم
3 / 3

در عکاسی چه مواقعی باید از کادر عمودی استفاده نماییم؟
1 / 3

معرفی رنگهای اصلی و ثانویه در عکاسی برای ثبت عکسهای حرفه ای
2 / 3

معرفی چرخه رنگ درعکاسی. چگونه از رنگ در عکسهایمان برای زیبایی بیشتر استفاده نماییم.
3 / 3

با شناخت رنگهای همسان عکسهای حرفه ای تری بیاندازیم.
1 / 3

آشنایی با مفاهیم Saturation, Hue, Lightness و کار با فتوشاپ
2 / 3

شناخت رنگهای گرم و سرد در عکاسی. کدام رنگها را در کدام عکسها استفاده نماییم
3 / 3

چگونه عکسهایی با رنگهای بهتر ثبت نماییم.
1 / 3

قبل از شروع عکاسی حرفه ای لازم است سبک مورد علاقه خود را انتخاب نماییم. آموزشها سبکهای برتر عکاسی در ایران و جهان- بخش اول
2 / 3

قبل از شروع عکاسی حرفه ای لازم است سبک مورد علاقه خود را انتخاب نماییم. آموزشها سبکهای برتر عکاسی در ایران و جهان- بخش دوم
3 / 3

قبل از شروع عکاسی حرفه ای لازم است سبک مورد علاقه خود را انتخاب نماییم. آموزشها سبکهای برتر عکاسی در ایران و جهان- بخش سوم
1 / 2

فیلمی آموزنده همراه با مثال برای تمام قوانین ترکیب بندی که با هم یاد گرفته ایم و معرفی چند قانون جدید.
2 / 2

معرفی 10 ترفند برای عکاسی خلاقانه