عکاسی حرفه ای ترم اول

1 / 3

ابزار مورد نیاز عکاسی

معرفی ابزار مورد نیاز عکاسی و اطلاعات لازم در این خصوص
2 / 3

معرفی هنرهای تجسمی

شناخت هنرهای تجسمی و آشنایی با جایگاه عکاسی در بین سایر هنرها
3 / 3

مثلث طلایی عکاسی

آشنایی با مهمترین فاکتورهای برای عکاسی حرفه ای شدن
1 / 3

دسته بندی دوربینهای دیجیتال

معرفی سنسور و دوربینهای هاف فریم و فول فریم
2 / 3

دسته بندی دوربینهای دیجیتال

معرفی سطوح اولیه، متوسط و پیشرفته از دوربینهای دیجیتال عکاسی
3 / 3

دسته بندی دوربینهای دیجیتال

با توجه به تفاوت قیمت، دوربین سطح اولیه بخریم یا سطح متوسط؟
1 / 3

نیکون یا کنون؟

قسمت اول- نیکون بخریم یا کنون؟ کدامیک بهترین انتخاب برای خرید هستند؟ در این فیلم این دو برند به صورت کامل و پارامتریک با یکدیگر مقایسه شده اند تا شما بتوانید بهترین انتخاب خود را انجام دهید.
2 / 3

نیکون یا کنون؟

قسمت دوم- نیکون بخریم یا کنون؟ کدامیک بهترین انتخاب برای خرید هستند؟ در این فیلم این دو برند به صورت کامل و پارامتریک با یکدیگر مقایسه شده اند تا شما بتوانید بهترین انتخاب خود را انجام دهید.
3 / 3

نیکون یا کنون؟

قسمت سوم- نیکون بخریم یا کنون؟ کدامیک بهترین انتخاب برای خرید هستند؟ در این فیلم این دو برند به صورت کامل و پارامتریک با یکدیگر مقایسه شده اند تا شما بتوانید بهترین انتخاب خود را انجام دهید.
1 / 3

لنز نرمال- واید- تله

لنز چیست و چگونه کار میکند؟ معرفی انواع لنزهای تله، نرمال و واید
2 / 3

دسته بندی لنزها

دسته بندی انواع لنزها برای شناخت بهتر و انجام بهترین انتخاب در خرید لنز
3 / 3

مفهوم اعداد روی لنز

در این فیلم انواع لنزها را خواهیم شناخت و با مفهوم اعداد روی لنز آشنا خواهیم شد. لنزهای تله و واید چه هستند و چه کاربردی دارند؟
1 / 3

لنز زوم یا پرایم؟

شناخت لنزهای زوم و پرایم و کاربرد هر یک از آنها
2 / 3

زوم اپتیکال و دیجیتال

زوم چیست و تفاوت زوم دیجیتال و اپتیکال چیست؟ کدام یک باید برای ما مهم باشد؟
3 / 3

محاسبه میزان زوم لنز خود

معرفی فرمولی برای محاسبه میزان بزرگنمایی لنز دوربین
1 / 4

روش صحیح دست گرفتن دوربین عکاسی

برای کادرهای افقی و عمودی چگونه دوربین را دست بگیریم؟
2 / 4

معرفی مثلث طلایی عکاسی (شاتر- دیافراگم و ایزو)

ایزو چیست و ارتباط آن را با سنسور بشناسیم تا بهترین تنظیمات ایزو را انجام دهیم
3 / 4

عکاسی در شب

چگونه در نور کم با افزایش ایزو عکسهای پرنور بگیریم؟ نویز در عکاسی چیست و ارتباط آن با ایزو را درک کنیم و چگونه نویز را کم کنیم
4 / 4

معرفی مود P

مود P چه کاربردی دارد و چه زمانی استفاده میشود؟ چگونه مود P را بر روی دوربینهای کنون و نیکون تنظیم کنیم؟
1 / 3

شاتر چیست؟

شاتر چیست و در دوربین ما چه کاری انجام میدهد؟ پلک دوربین ما در ساختمان دوربینهای DSLR کجا واقع شده؟
2 / 3

وظیفه شاتر

در این فیلم یاد میگیریم که وظیفه شاتر چیست؟ کم و زیاد کردن سرعت شاتر چه تاثیری در عکسهای ما دارد و تکنیکهای جذابی که در عکسها میبینیم چگونه با تغییر سرعت شاتر امکانپذیر میشود.
3 / 3

نحوه عملکرد شاتر

شاتر در واقعیت چیست؟ آنرا بصورت واقعی در دوربین ببینیم و درک بهتری از آن بدست آوریم. آموزش باورنکردنی در مورد شاتر
1 / 4

تکنیکهای شاتر

تکنیک هایی که با تغییر سرعت شاتر میتوان ثبت کرد. عکسهای بینظیری که تا کنون نمیدانستید چگونه ثبت می شوند.
2 / 4

تنظیم اعداد شاتر بر روی دوربین

اعدادی که بر روی شاتر تنظیم میکنیم چگونه اند و به چه معنا هستند؟ باید شاتر را بر روی چه عددی تنظیم کنیم؟
3 / 4

تاثیر تغییرات سرعت شاتر

استفاده از محیط شبیه سازی برای درک بهتر تغییرات سرعت شاتر. به صورت عملی به شما نمایش میدهیم چگونه تغییر سرعت شاتر عکس شما را متفاوت میکند
4 / 4

چگونه مود اولویت شاتر را بر روی دوربین خود ست کنیم؟

در این فیلم تنظیمات مربوط به مود اولویت شاتر بر روی دوربینهای کانون و نیکون آموزش داده شده است. نحوه ی تنظیم مود Tv بر روی دوربینهای کنون و نحوه تنظیم مود S بر روی دوربینهای نیکون.
1 / 3

دیافراگم چیست؟

مقایسه دیافراگم با چشم انسان. باز و بسته کردن دیافراگم باعث چه تغییری در عکس ما میشود؟ برای رسیدن به عکس پرنورتر، دیافراگم را ببندیم یا باز کنیم؟
2 / 3

اعداد دیافراگم چه مفهومی دارند؟

برای بازتر کردن دیافراگم باید عدد آن را بر روی دوربین کم کنیم یا زیاد؟ بهترین عدد برای دیافراگم ما چند است؟
3 / 3

تیترهای جلسه آینده

آنچه در جلسه آینده خواهیم دید
1 / 4

مفهوم عمق میدان چیست؟

پس زمینه تار که در عکسهای پرتره میبینیم چگونه ایجاد میشوند و چه ارتباطی با عمق میدان دارد؟
2 / 4

پرتره های بینظیر در فضای آزاد

چگونه با استفاده از تنظیمات دیافراگم، پرتره های بینظیر در فضای آزاد بندازیم؟ چگونه پشت سوژه را با مود Av/A تار کنیم؟
3 / 4

یک مثال کاربردی

یک مثال کاربردی برای اینکه بدانیم چقدر پس زمینه را در عکسهای پرتره تار نماییم تا بهترین ثبت را انجام دهیم و عکس ما متفاوت شود؟
4 / 4

تنظیم مود Av/A بر روی دوربینهای کنون و نیکون

آموزش نحوه ی تنظیم مود Av بر روی دوربینهای کنون و نحوه تنظیم مود A بر روی دوربینهای نیکون. چگونه مود اولویت دیافراگم را بر روی دوربینهای خود ست کنیم؟